24/01/19  Tin tức - sự kiện  1393
Hội thi Giáo viên dạy giỏi hàng năm là một trong những hoạt động chuyên môn lớn của ngành Giáo dục. Hội thi đã tạo nên những tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” ở các nhà trường.