Thực hiện kế hoạch  năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Lĩnh Nam đã phát động phong trào thi đua Dạy tốt- học tốt, tổ chức Hội giảng - Thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Ngay từ những tuần đầu tiên của năm học, các tổ chuyên môn đã tích cực đăng kí tuần dạy và 100 % giáo viên tích cực tham ...