26/06/20  Tin tức - sự kiện  1288
Về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021
 16/03/20  Chuyên môn  1446
Trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID 19, bên cạnh công tác vệ sinh khử khuẩn định kỳ, giáo viên trường Tiểu học Lĩnh Nam vẫn tích cực với công tác chuyên môn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay  là việc  nghiên cứu và lựa chọn một bộ sách giáo khoa lớp 1 sẽ được giảng dạy trong năm học ...
 30/10/19  Hoạt động nhà trường  1311
      Thực hiện kế hoạch  năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Lĩnh Nam đã phát động phong trào thi đua Dạy tốt- học tốt, tổ chức Hội giảng - Thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Ngay từ những tuần đầu tiên của năm học, các tổ chuyên môn đã tích cực đăng kí tuần dạy và 100 % giáo viên tích cực tham ...