A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

UBND QUẬN HOÀNG MAI

                                     TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Số: 01 / TB - THLN

                          Lĩnh Nam, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020

 

         Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

         Căn cứ Công văn số 510/UBND-GDĐT ngày 19/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

        Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

          Trường Tiểu học Lĩnh Nam thông báo tới CMHS một số nội dung về tuyển sinh vào lớp 1 như sau:

1) Phương thức và đối tượng

        - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

          Nếu số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành, xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp để trình Phòng GD&ĐT và UBND quận. Nhà trường không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1.

        - Đối tượng: Tuyển hết học sinh đúng tuyến trên địa bàn phường Lĩnh Nam từ tổ 1 đến tổ 23 theo quy định của UBND Quận. Nhà trường thông báo công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và tổ chức.

2) Độ tuổi dự tuyển

          Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 06 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 09 tuổi, (có hộ khẩu thường trú hoặc có giấy xác nhận cư trú tại phường Lĩnh Nam ( Từ tổ 1 đến  tổ 23). Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3) Hồ sơ dự tuyển

         + Đơn xin học (theo mẫu);

        + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

       + Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường).

4) Thời gian tuyển sinh

        - Thời gian tuyển sinh:  Làm việc theo giờ hành chính quy định. Từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần

       + Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 1/7/2019 đến ngày 3/7/2019.

       + Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019: Nhà trường nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh đúng tuyến (có hộ khẩu thường trú hoặc có giấy xác nhận cư trú tại phường Lĩnh Nam).

          * Lịch cụ thể như sau:

- Ngày 13/7 đến ngày 15/7/2019: Nhận hồ sơ TS từ tổ 1à tổ 9.

- Ngày 16/7 đến ngày 17/7/2019: Nhận hồ sơ TS từ tổ 10 à tổ 23.

          - Ngày 18/7: Nhận hồ sơ TS còn lại của tất cả các tổ.

          *  Lưu ý:

          - Trường hợp TS bằng trực tuyến: Khi nhận được thông báo đăng ký TS trực tuyến thành công, cha mẹ HS có thể đối chiếu hồ sơ TS tại trường đến hết ngày 18/7/2019.

         - 11h00’ ngày 19/7/2019, nhà trường báo cáo công tác TS về phòng GD&ĐT (theo mẫu). Nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc số học sinh nộp hồ sơ vào trường vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì trường báo cáo về phòng GD&ĐT (kèm theo danh sách HS dự kiến tuyển bổ sung). Căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, phòng GD&ĐT tham mưu với UBND Quận cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019. 

5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

        - Chỉ tiêu: Tuyển  444 HS/ 10 lớp.

        - Địa bàn:  Từ tổ dân phố 1 đến tổ 23, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 6. Địa điểm tuyển sinh:  Tại phòng học lớp 2A1 trường Tiểu học Lĩnh Nam./.

 

Nơi nhận:

          - Phòng GD&ĐT Quận Hoàng Mai; (Để báo cáo)

        - UBND phường Lĩnh Nam; (Để thông báo trên loa truyền thanh);

        - Bảng tin của các tổ dân phố; (Để thực hiện)

        - Website nhà trường;

           - Lưu: VT.

        HIỆU TRƯỞNG

   ( Đã ký)

 

 

                                          Nguyễn Thị Thúy Hường

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết