08/07/20  Thông báo  287
Chuẩn bị cho năm học mới, trường TH Lĩnh Nam tiếp tục tuyển 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản.
 26/06/20  Tin tức - sự kiện  192
Về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021
 18/05/20  Thông báo  1156
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản.
 30/01/20  Thông báo  428
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 02 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 12/12/19  Thông báo  421
        Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 09/12/19  Thông báo  678
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản và 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội