08/07/20  Thông báo  845
Chuẩn bị cho năm học mới, trường TH Lĩnh Nam tiếp tục tuyển 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản.
 26/06/20  Tin tức - sự kiện  717
Về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021
 18/05/20  Thông báo  1746
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản.
 30/01/20  Thông báo  770
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 02 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 12/12/19  Thông báo  794
        Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 09/12/19  Thông báo  863
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản và 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội