18/05/20  Thông báo  823
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản.
 30/01/20  Thông báo  298
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 02 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 12/12/19  Thông báo  315
        Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 09/12/19  Thông báo  558
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản và 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 
 02/08/19  Thông báo  1228
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 03 giáo viên Tiểu học