12/12/19  Thông báo  134
        Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 01 nhân viên thư viện
 09/12/19  Thông báo  379
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 05 giáo viên Tiểu học dạy môn cơ bản và 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 
 02/08/19  Thông báo  1036
Trường TH Lĩnh Nam cần tuyển gấp 03 giáo viên Tiểu học