• IMG_533375
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-nha-truong" title="Hoạt động nhà trường" rel="dofollow">Hoạt động nhà trường</a>
             Thực hiện kế hoạch số 4590/SGD &ĐT ngày 14/10/2019 về tổ chức ...
            Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch để  giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường như: Ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường, nơi công cộng, giáo viên ký cam kết không vi phạm đạo đức  nhà giáo, tuyên truyền Luật an toàn giao thông, phát ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 37